top of page

Prayer Group

Public·18 members
Oliver Phillips
Oliver Phillips

The Cirkus Imago En Chans P MiljonenMorgan Alling was born on June 8, 1968 in Mölndals BB, Mölndal, Västra Götalands län, Sweden as Sven Robert Morgan Persson. He is known for his work on Cirkus Imago En chans på miljonen (2015), Arn: Tempelriddaren (2007) and Arn (2010).
The Cirkus Imago En Chans P Miljonen


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftweeat.com%2F2u2c88&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0eLj1BcH_m6hZPtW1aOTGu3 Film, digitala spel och transmedia Pilotprojekt och forskningsrapport Pilotprojektet Skapande skola - Cirkus Imago, animerad film och digitala spel på Kulladalsskolan genomfördes i Malmö Projektet var ett unikt samarbete mellan Carolina Falk på Film i Skåne, Helene Mohlin och Pernilla Olsson från produktionsbolaget Mint som skapat filmen Cirkus imago. En chans på miljonen. samt film-/mediepedagogerna Anna Lönn Franko, Oscar Wemmert, Lisa Fjellman, Maria Hulterstam och Jim Nilsson. Upplägg: Kick-off med all personal på skolan (ca 55 st) Kick-off med alla elever (ca 450 st, förskoleklass - åk 5) Lärare och elever i åk 2-5 förbereder workshopparna på skolan utifrån handledningar från kulturaktörerna. Eleverna ser Cirkus imago. En chans på miljonen. och jobbar med temat värdegrund utifrån filmen. Workshops under 4 dagar med åk 2-5 (12 klasser) 2 workshops á 2,5 timme per klass 8 klasser animation (4 filmpedagoger), 4 klasser digitala spel (2 spelpedagoger) Galapremiär och avslutning för hela skolan VIS, Vetenskap I Skolan, fick i uppdrag av Film i Skåne att dokumentera projektet. Dokumentationen gjordes av Maria Söderling, fil. lic., lektor i Burlövskommun, med stöd av fil. lic. Maria Brännström, verksamhetsledare för VIS. Rapporten med titeln Erövra uttryck i samspel med andra finns att ladda ner på Film i Skånes hemsida. Utöver Skapande-skola bidraget från Kulturrådet finansierades projektet med stöd av Filminstitutet och med Film i Skånes särskilda projektbidrag från Kultur Skåne för att förstärka barn och ungas eget skapande inom området film, digitala spel och transmedia. Galavisning på Kulladalsskolan i Malmö Skapande skola projektet - Cirkus Imago, animerad film och digitala spel avslutades med en galavisning i gymnastiksalen. Röda mattan rullades ut, det klipptes biobiljetter och serverades popcorn i strut. Skolans 450 elever delades upp i två sittningar á 2,5 h för att titta på samtliga 52 animationer och 28 digitala spel som eleverna i åk 2-5 gjort. I skolans utvärdering svarade 213 av 229 elever i åk 2-5 att de var mycket nöjda eller ganska nöjda med resultatet. 4 5


Cirkus Imago - En chans på miljonen (NR)Cast: Morgan Alling, Dag Andersson, Anna LagerkvisDirector: Morgan AllingWriter: Morgan Alling


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page